פרופ' נאוה כהנא

כלכלת עסקים מקרו

3.15
Avg score
נאוה כהנא
4
Rated by
  • 3.5 Attendance Strictness
  • 3.5 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 4.5 Teaching Level
  • 2.3 The Workload
Be the first to rate פרופ' נאוה כהנא on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play