פרופ' נאוה כהנא

תורת המחירים

2.97
Avg score
נאוה כהנא
6
Rated by
  • 3.5 Attendance Strictness
  • 2.2 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3.3 Teaching Level
  • 3.3 The Workload
Be the first to rate פרופ' נאוה כהנא on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play