ד"ר שרית כהן-גולדנר

מבוא למקרו כלכלה

3.24
Avg score
שרית כהן-גולדנר
5
Rated by
  • 3.6 Attendance Strictness
  • 3.6 Course Difficulty Level
  • 3.8 Teacher's Attitude
  • 3.6 Teaching Level
  • 3.4 The Workload
Be the first to rate ד"ר שרית כהן-גולדנר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play