פרופ' חבר יואל-יעקב גוטמן

תאוריות ויישומים מאקרו

2.89
Avg score
חבר יואל-יעקב גוטמן
7
Rated by
  • 3.1 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 3.6 Teaching Level
  • 2.4 The Workload
Be the first to rate פרופ' חבר יואל-יעקב גוטמן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play