פרופ' גיל אפשטיין

מבוא לכלכלה מיקרו

2.4
Avg score
גיל אפשטיין
3
Rated by
  • 3.3 Attendance Strictness
  • 2.3 Course Difficulty Level
  • 1.7 Teacher's Attitude
  • 2 Teaching Level
  • 2.7 The Workload
Be the first to rate פרופ' גיל אפשטיין on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play