ד"ר תמר זילברג

התמודדות המשפחה עם נכות

1.89
Avg score
תמר זילברג
111
Rated by
  • 2.2 Attendance Strictness
  • 2.2 Course Difficulty Level
  • 2.4 Teacher's Attitude
  • 2.2 Teaching Level
  • 2.4 The Workload
Be the first to rate ד"ר תמר זילברג on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play