ד"ר תמר זילברג

מבוא למשפחות

2.3
Avg score
תמר זילברג
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 2 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 1.5 The Workload
Be the first to rate ד"ר תמר זילברג on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play