פרופ' מיכל לבידור

פסיכולוגיה קוגנטיבית

2.73
Avg score
מיכל לבידור
3
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 2.3 Course Difficulty Level
  • 2 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 2.3 The Workload
Be the first to rate פרופ' מיכל לבידור on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play