פרופ' גיל דיזנדרוק

תיאוריה של החשיבה

4.15
Avg score
גיל דיזנדרוק
4
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 4.3 Course Difficulty Level
  • 4.8 Teacher's Attitude
  • 4.8 Teaching Level
  • 4.8 The Workload
Be the first to rate פרופ' גיל דיזנדרוק on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play