פרופ' שמואל שולמן

מיומנויות מחקר

3
Avg score
שמואל שולמן
1
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 2 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 1 The Workload
Be the first to rate פרופ' שמואל שולמן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play