ד"ר רחלה פופובצר

יסודות התקני מוליכים למחצה

2.86
Avg score
רחלה פופובצר
7
Rated by
  • 3.4 Attendance Strictness
  • 3.1 Course Difficulty Level
  • 2.9 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate ד"ר רחלה פופובצר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play