פרופ' זאב זלבסקי

אופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה

2.72
Avg score
זאב זלבסקי
5
Rated by
  • 3.2 Attendance Strictness
  • 2.4 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3.2 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate פרופ' זאב זלבסקי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play