פרופ' יפה זילברשץ

היבטים משפטיים של הסכסוך הישראלי-פלשתיני

2.83
Avg score
יפה זילברשץ
6
Rated by
  • 3.3 Attendance Strictness
  • 3.8 Course Difficulty Level
  • 2.5 Teacher's Attitude
  • 2.8 Teaching Level
  • 2.8 The Workload
Be the first to rate פרופ' יפה זילברשץ on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play