פרופ' מיכל אלברשטיין

ניהול מו"מ ויישוב סכסוכים

2.69
Avg score
מיכל אלברשטיין
14
Rated by
  • 2.9 Attendance Strictness
  • 3.1 Course Difficulty Level
  • 2.8 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 2.9 The Workload
Be the first to rate פרופ' מיכל אלברשטיין on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play