יהודית לקח

מבוא לגאומורפולוגיה

3.6
Avg score
יהודית לקח
2
Rated by
  • 2.5 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate יהודית לקח on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play