רועי אגוזי

איכות הסביבה

4.2
Avg score
רועי אגוזי
2
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate רועי אגוזי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play