הלינגר משה

מבוא ממשל ופוליטקה

3.8
Avg score
הלינגר משה
2
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate הלינגר משה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play