שבי תומר

יסודות השלטון המקומי

3.8
Avg score
שבי תומר
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate שבי תומר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play