אשר כהן

פוליטיקה ישראלית

3.75
Avg score
אשר כהן
4
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 4.3 Course Difficulty Level
  • 3.8 Teacher's Attitude
  • 3.5 Teaching Level
  • 2.8 The Workload
Be the first to rate אשר כהן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play

1 Comments:

  • המרצה שקוע בעצמו מלמד גרוע ומאוד מפוזר. קופץ מנושא לנושא