ביצור אברהם

מעמד העורף בתפיסת הביטחון

3.2
Avg score
ביצור אברהם
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate ביצור אברהם on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play