פרופ' שמשון אטינגר

סוגיות בדיני ממוניות

2.54
Avg score
שמשון אטינגר
39
Rated by
  • 2.6 Attendance Strictness
  • 3.1 Course Difficulty Level
  • 3.1 Teacher's Attitude
  • 2.9 Teaching Level
  • 2.5 The Workload
Be the first to rate פרופ' שמשון אטינגר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play