דביר קוה

התנהגות אירגונית

3.33
Avg score
דביר קוה
3
Rated by
  • 4.3 Attendance Strictness
  • 2.7 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate דביר קוה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play