ד"ר יוסי ליברזון

עולם המחשבה היווני וייחודו

3.6
Avg score
ד"ר יוסי ליברזון
1
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate ד"ר יוסי ליברזון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play