אפרים תבורי

פסיכולוגיה חברתית

3
Avg score
אפרים תבורי
4
Rated by
  • 4.5 Attendance Strictness
  • 3.5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 2.3 Teaching Level
  • 4.3 The Workload
Be the first to rate אפרים תבורי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play