צבי מרק

עיונים בהגותו של ר נחמן מברסלב

3.6
Avg score
צבי מרק
1
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate צבי מרק on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play