ד"ר שוקי אמרני

ביקורת המדינה במערכת השלטון והמנהל בישראל

4.2
Avg score
ד"ר שוקי אמרני
1
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate ד"ר שוקי אמרני on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play