אברהם גוטליב

עולמות נפגשים-המדעים בעולמה של היהדות

3.4
Avg score
אברהם גוטליב
2
Rated by
  • 2.5 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 4.5 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 3.5 The Workload
Be the first to rate אברהם גוטליב on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play