ד"ר יוסי ליברזון

אלכסנדר הגדול יורשתו ומורשתו: מעולם הליני לעולם הלניסטי

4
Avg score
ד"ר יוסי ליברזון
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate ד"ר יוסי ליברזון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play