פרופ' אורה שורצולד

מבוא לחקר שפה וחברה

2.73
Avg score
אורה שורצולד
3
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 2.3 Teacher's Attitude
  • 2.3 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate פרופ' אורה שורצולד on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play