פרופ' זהר לבנת

תכונות רטוריות של טקסטים

2.6
Avg score
זהר לבנת
8
Rated by
  • 3.4 Attendance Strictness
  • 3.1 Course Difficulty Level
  • 2.9 Teacher's Attitude
  • 2.9 Teaching Level
  • 2.4 The Workload
Be the first to rate פרופ' זהר לבנת on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play