ד"ר עמיחי כהן

סוגיות העוסקות בנושאים אקטואלים

3.53
Avg score
ד"ר עמיחי כהן
3
Rated by
  • 3.7 Attendance Strictness
  • 4.3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3.3 Teaching Level
  • 3.7 The Workload
Be the first to rate ד"ר עמיחי כהן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play