יעל בלוך אלקון

תקשורת פוליטית ודעת קהל

3.67
Avg score
יעל בלוך אלקון
3
Rated by
  • 4.7 Attendance Strictness
  • 3.7 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate יעל בלוך אלקון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play