משה גת

תולדות המחשבה המדינית

4.2
Avg score
משה גת
3
Rated by
  • 3.7 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 3.7 The Workload
Be the first to rate משה גת on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play