שגית שילה לוין

יסודות הניהול

4.6
Avg score
שגית שילה לוין
2
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate שגית שילה לוין on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play