גליה ינושבסקי

תמונה אחת שווה אלף מילים

3.8
Avg score
גליה ינושבסקי
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate גליה ינושבסקי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play