מליק צבי

ביולוגיה של התא

3.6
Avg score
מליק צבי
3
Rated by
  • 3.7 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 4.3 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate מליק צבי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play