דן יפה

תרבות חברה ודת במשנה ובתלמוד

3.7
Avg score
דן יפה
2
Rated by
  • 2 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate דן יפה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play

1 Comments:

  • מלך !