גלעד ששון

תלמוד אגדה מבוא ומבחר טקסטים

4
Avg score
גלעד ששון
3
Rated by
  • 2 Attendance Strictness
  • 4.7 Course Difficulty Level
  • 4.3 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 4.3 The Workload
Be the first to rate גלעד ששון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play