יהושע ברמן

ספרי חכמה שירה ומגילות

2.3
Avg score
יהושע ברמן
2
Rated by
  • 2.5 Attendance Strictness
  • 2 Course Difficulty Level
  • 2.5 Teacher's Attitude
  • 2.5 Teaching Level
  • 2 The Workload
Be the first to rate יהושע ברמן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play

1 Comments:

  • רמת קושי גבוהה