גורפינקל אלי

טעמי המצוות המחשבה היהודית

3.9
Avg score
גורפינקל אלי
2
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 4.5 The Workload
Be the first to rate גורפינקל אלי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play