אורלי מיכאל

יסודות בסוציולוגיה חברתית

3.7
Avg score
אורלי מיכאל
2
Rated by
  • 2.5 Attendance Strictness
  • 4.5 Course Difficulty Level
  • 3.5 Teacher's Attitude
  • 4.5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate אורלי מיכאל on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play