חיים לביא

התנהגות ארגונית

4.4
Avg score
חיים לביא
2
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate חיים לביא on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play