יעקב הופמן

מבוא לפסיכולוגיה

3.3
Avg score
יעקב הופמן
2
Rated by
  • 4.5 Attendance Strictness
  • 3.5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 2.5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate יעקב הופמן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play