עדה יורמן

מבוא לסוציולוגיה

4.13
Avg score
עדה יורמן
3
Rated by
  • 4.3 Attendance Strictness
  • 3.7 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 3.3 The Workload
Be the first to rate עדה יורמן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play