ד"ר יהודה זורובסקי

מעבדה לביולוגים סמסטר ב

2.35
Avg score
ד"ר יהודה זורובסקי
11
Rated by
  • 2.1 Attendance Strictness
  • 2.4 Course Difficulty Level
  • 2.9 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 2.8 The Workload
Be the first to rate ד"ר יהודה זורובסקי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play