ד"ר יצחק קונפורטי

דת וציונות

3.2
Avg score
ד"ר יצחק קונפורטי
3
Rated by
  • 4.3 Attendance Strictness
  • 2.7 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 2.7 Teaching Level
  • 3.7 The Workload
Be the first to rate ד"ר יצחק קונפורטי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play