פרופ' יהודית בר אילן

מבנה נתונים ,ניתוח ואחזור מידע

3.6
Avg score
יהודית בר אילן
1
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate פרופ' יהודית בר אילן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play