ד"ר תמימה דוידוביץ

הספרים ההיסטוריים- משופטים למלוכה

3.13
Avg score
ד"ר תמימה דוידוביץ
3
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 2.3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 3.7 The Workload
Be the first to rate ד"ר תמימה דוידוביץ on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play