יוסף עופר

יסודות הלשון והתחביר במקרא

3.33
Avg score
יוסף עופר
3
Rated by
  • 2.3 Attendance Strictness
  • 4.3 Course Difficulty Level
  • 3.7 Teacher's Attitude
  • 4.3 Teaching Level
  • 3.3 The Workload
Be the first to rate יוסף עופר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play