יגאל לוין

קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא

3.2
Avg score
יגאל לוין
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate יגאל לוין on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play